2023. december 15-től a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a Tbj. 87. § (3) bekezdése szerinti személy (ún. „önfoglalkoztató”)

 • a csecsemőgondozási díj,
 • az örökbefogadói díj,
 • a gyermekgondozási díj,
 • a táppénz,
 • a baleseti táppénz,
 • és a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátás iránti kérelmet

kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített, a Kormány rendeletében meghatározott egységes, személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) közzétett űrlap alkalmazásával, kizárólagosan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint elektronikus úton nyújthatja be.

2023. december 14. napját követően az ÁNYK-ból beküldött 

 • Foglalkoztatói igazolás,
 • Igénybejelentés és
 • Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához

elnevezésű nyomtatványokat az egészségbiztosító nem fogja befogadni.

Az „Igénybejelentés az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre, valamint a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokra (EB_IGBEJ_01)” (a továbbiakban: Igénybejelentés) elnevezésű űrlap a SZÜF-ön az EGÉSZSÉGÜGY / EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI menüpontban érhető el. Közzétételére 2023. december 15-én kerül sor.

Az űrlap benyújtható

 • Ügyfélkapuról,
 • Cégkapuról,
 • Hivatali Kapuról.

E mellett lehetőség van az űrlap meghatalmazott általi benyújtására is, amelynek alapvető feltétele, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban (a továbbiakban: RNY) megtörténjen a megfelelő ügyintézési rendelkezés megtétele.

Átmenetileg a korábban az egészségbiztosítónál megtett regisztrációk is érvényben maradnak, azonban javasoljuk, hogy a meghatalmazás megtétele mihamarabb történjen meg az RNY-ben.  

Amennyiben társadalombiztosítási kifizetőhely nyújt be az egészségbiztosítóhoz Igénybejelentés nevű űrlapot meghatalmazott útján, és a kifizetőhely már tett - a lentiekben részletezettek szerinti - meghatalmazást az RNY-ben, úgy a kifizetőhelynek újabb meghatalmazást nem kell tennie. Kivétel ez alól, ha más személyt vagy szervet kíván meghatalmazni, mint aki a kifizetőhelyi minőségével kapcsolatos ügyeiben eljár.

Az ÁNYK-s nyomtatványok kivezetésével egyidejűleg megújításra kerülnek a Magyar Államkincstár által rendszeresített, a biztosítottak által kitöltendő különböző nyomtatványok is (például CSED, GYED, örökbefogadói díj igénylésére szolgáló kérelmek). Ezek közzétételére a Magyar Államkincstár hivatalos honlapján szintén 2023. december 15. napján fog sor kerülni.

A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy az egyes tárhelyek használata esetén hogyan lehet sikeresen beküldeni az űrlapot, illetve, hogy mikor szükséges az RNY-ben ügyintézési rendelkezést tenni és hogyan. Az Elektronikus ügyintézési és RNY tájékoztató a Letölthető dokumentumok alatt érhető el.

 

 

2023. december 14-ig a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató (foglalkoztató), illetve az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő stb.

 • a csecsemőgondozási díj
 • a gyermekgondozási díj
 • az örökbefogadói díj
 • a táppénz
 • a gyermekápolási táppénz
 • a baleseti táppénz

iránti kérelmeket az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és állíthatja elő.

Az elektronikus nyomtatványok kizárólag Cégkapun, vagy a kormányhivatalnál történő előzetes regisztrációt követően Ügyfélkapun keresztül küldhetők meg.

A benyújtással kapcsolatos bővebb tájékoztató a letölthető dokumentumok alatt érhető el.

Az előzetes regisztrációhoz szükséges regisztrációs lapot a foglalkoztató/vállalkozó székhelyes szerint illetékes, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtani. A benyújtás történhet postai úton, személyesen, vagy e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével.

Az e-Papír szolgáltatás igénybevétele esetén annak érdekében, hogy a regisztrációs lap az illetékes hatósághoz érkezzen be, a Témacsoport, az Ügytípus, és a Címzett rovatokban az alábbiakat kell kiválasztani:

 • Témacsoport: "Kormányhivatali ügyek"
 • Ügytípus: "Egészségbiztosítási pénztári feladatok"
 • Címzett: Foglalkoztató/vállalkozó székhelye szerint illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatal

Ha a nyomtatványokat elektronikus úton beküldő személy, gazdálkodó szervezet 2019. április 1-jét megelőzően tett érvényes regisztrációval rendelkezik, a 2019. április 1-jétől alkalmazandó nyomtatványokon nem kell újra regisztrálnia.

Az elektronikus nyomtatványok, valamint a regisztrációs lapok a Letölthető dokumentumok alatt érhetők el.

A nyomtatványok elektronikus továbbításával kapcsolatban az alábbi teendői vannak:

 • Töltse le az ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról, és telepítse azt.
 • Töltse le erről az oldalról az ügyintézéshez szükséges elektronikus nyomtatványt, és telepítse azt.
 • Az ÁNYK program segítségével nyissa meg és töltse ki az adatlapot.
 • Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre: a beküldési módnak megfelelően kattintson a Kapcsolat az Ügyfélkapuval/ Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre illetve Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval/ Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontra. Ekkor a program ellenőrzéseket is végez. Jegyezze fel a nyomtatvány helyét és nevét. (Amennyiben Cégkapun keresztül kívánja beküldeni a nyomtatványt, és a menüsorban a Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval menüpont nem látható, a Szerviz/Beállítások/Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval engedélyezése menüpontban tudja aktiválni azt.)
 • Ha hibátlan a nyomtatvány, akkor kattintson a Kapcsolat az Ügyfélkapuval/ Nyomtatvány közvetlen beküldése Ügyfélkapun keresztül vagy Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval/ Nyomtatvány közvetlen beküldése menüpontra.
 • Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével, és töltse fel a dokumentumot.

Az ÁNYK működéséről bővebben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalán tájékozódhat.