A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 54/I. § (8) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza magas intenzitású képzés esetén a visszatartott összeg kifizetésének feltételeit:

Az ösztöndíj összegéből havonta 40 000 forint visszatartásra kerül. A visszatartott összegből 20 000 forint a képzést lezáróvizsgán való megjelenést igazoló, a képzést nyújtó intézmény által kiállított igazolás alapján kerül egy összegben kifizetésre. A visszatartott összegből fennmaradó további 20 000 forint a képzés sikeres, hivatalos dokumentummal igazolt elvégzése esetén a benyújtott kifizetési igénylés alapján egy összegben kerül folyósításra.

A fenti rendelkezésben a képzést lezáró vizsga alatt az akkreditált vizsgaközpont által szervezett, szakma, szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga értendő. Vagyis az ösztöndíj összegéből havonta visszatartott 40 000 forintból 20 000 forint a képzést nyújtó intézmény által az akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgán való részvételről kiállított igazolás (Kincstári Közlemény 5. sz. melléklet) benyújtását követően egy összegben kerül kifizetésre. A fennmaradó további 20 000 forint pedig az akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsga sikeres teljesítését igazoló dokumentum (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtását követően fizethető ki.

A Magyar Államkincstár európai uniós forrásból, Magyarország kevésbé fejlett régióinak településein élők számára, vissza nem térítendő támogatást nyújt ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj célja a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, a nők foglalkoztatásának elősegítése.

A kiadott Közlemény tájékoztatást nyújt a kisgyermeket nevelők részére az érintett GINOP pályázati felhívás (GINOP-5.3.13-20) szerint továbbadott támogatási konstrukció keretében, az ösztöndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és speciális követelményeiről.

A projekt keretében a Kincstár azon szülők számára nyújt támogatást, akik 18. életévüket betöltötték és a gyermek nevelése mellett, általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló felkészítő képzésen, középfokú oktatási intézményben folyó, érettségire felkészítő képzésen vagy iskolarendszerű oktatásban, felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzésen kívánnak részt venni.

A támogatás mértéke magas intenzitású képzés esetében a képzés időtartama alatt, de legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb havi 100 000 forint, míg az alacsony intenzitású képzés esetében havi 40 000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet.

Felhívjuk a figyelmet arra, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a már megkezdett képzésre vonatkozik, akkor annak a képzésnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3. hónapon belül kell megkezdettnek lennie.

A támogatási kérelmeket 2020.10.21. 11:00-órától a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2022. május 20-ig lehet benyújtani.

A projekt 100%-ban európai uniós forrásból, összesen 2 950 000 000 Ft támogatásban részesül.

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.06.30.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos információkért kattintson ide .

OFA mentorok elérhetőségéért kattintson ide.

Bővebb tájékoztatás

E-mailben a ginop@allamkincstar.gov.hu címen érdeklődhet.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:

  • hétfő-csütörtök: 8.00 -16:30
  • péntek: 8:00-14.00

Személyes ügyfélszolgálatok elérhetőségeit és nyitvatartási idejét a Közlemény 7. sz. melléklete tartalmazza.